Politica de confidențialitate

curaticabrasov.ro este ferm angajată în securitatea și protecția informațiilor personale ale clienților săi și ale contactelor acestora.  Această informare descrie modul în care curaticabrasov.ro va colectautiliza, distribui și procesa informații personale, pentru asigurarea securitățiiconfidențialității și integrității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date.

 

Pe lângă procesările legate de trafic și securitate, mai procesăm și următoarele informații, unde utilizatorul își oferă în mod special consimțământul pentru prelucrarea datelor:

Nume / Prenume
Email
Număr telefon

Lista de prelucrări a datelor colectate:

 • În scopul trimiterii informațiilor și a ofertelor solicitate de către utilizator prin intermediul site-ului (curaticabrasov.ro), sau adreselor de email ale site-ului.
 • Contactarea utilizatorului în scopul de a prezența informațiiștiri, oferte, servicii ale curaticabrasov.ro

 

Cine are acces la datele tale și cum le stocăm?
Datele utilizatorilor sunt foarte importante pentru noi și facem tot posibilul pentru a le păstra în siguranță și a limita la maxim accesul la aceste informații.

La datele tale au acces:

 • Angajații noștri, partenerii noștri și subcontractorii din echipa de suport tehnic, cu respectarea obligațiilor legale și contractuale de respectare a confidențialității datelor la care au acces, în scopul desfășurării activității lor.
 • Contractori, furnizori de servicii doar în situația în care aceste date sunt necesare pentru desfășurarea activității lor și limitat la setul de informații absolut necesar (de exemplu, firma de curierat pentru livrarea produselor, sau firma de contabilitatea pentru întocmirea rapoartelor financiare).

Datele utilizatorului sunt stocate pe servere situate la adresa sediului social al companiei, îndeplinind cele mai stricte criterii de securitate.

Cât timp procesăm datele personale?
Datele utilizatorilor sunt procesate pe toată durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, așa cum a fost informat utilizatorul în momentul în care a oferit aceste date.
În plus, unele informații (precum datele necesare în sistemul informatic financiar) sunt păstrate pe toată durata necesară pentru a respectă obligațiile legale în vigoare.

Fiecare persoană interesată în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, are:

 • dreptul de a obține de la curaticabrasov.ro, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, restricționarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile legale, în special date incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a solicita de la curaticabrasov.ro, la cerere și gratuit, transmiterea datelor către o altă societate (portabilitatea datelor), în conformitate cu respectarea măsurilor de siguranță impuse de regulament;
 • dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive bune și legitime legate de situația  particulară, a datelor cu caracter personal care urmează  fie prelucrate, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu se va mai referi la datele în cauza.
 • dreptul de a se opune în orice moment, gratuit și fără nicio justificare,  datele sale personale trebuie prelucrate în scopuri de marketing;
 • dreptul de a inspecta în baza unei notificări rezonabile și în timpul programului de lucru normal al companiei, procesele și practicile de lucru ale curaticabrasov.ro, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care solicită verificarea.
 • dreptul de a face apel la instanța de judecată în caz de vătămare din prelucrarea datelor sale personale;
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere dacă consideră  datele nu au fost prelucrate în conformitate cu legea – în România această este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cine este responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor personale?

 1. Noi suntem responsabili pentru colectarea și prelucrarea datelor personale.
 2. Noi decidem cum sunt prelucrate datele și de ce sunt prelucrate aceste date.
 3. Orice notificare scrisădatată și semnată în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, va fi transmisă către datele de contact de mai jos.

Pentru:                            curaticabrasov.ro
E-mail:                             office@curatica.ro
Adresa:                             Brașov, str. Jepilor, nr. 6, cam. 1, bl. A6B, scară B, ap. 13.

Compania va comunica măsurile luate și/sau informațiile solicitate în termen de 30 (treizeci) zile de la înregistrarea cererii.
Acceptăm numai solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediatfără  analizăm mai întâi conținutului cererii și fără  identificăm persoană mai întâi.
Cererea trebuie  conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului care se dorește a fi exercitat.
Trebuie furnizată o copie a unui document de identificare pentru a confirmă identitatea persoanei , de exemplu o carte de identitate sau un pașaport.
Orice alte date conținute în copia documentului de identificare, cum ar fi o fotografie sau orice alte caracteristici personale, pot fi mascate.
Nu vom acceptă alte mijloace de a se asigura identitateamai ales în situația în care se dorește furnizarea datelor pe care le deținem, pentru  am riscă  transmitem datele către persoane neidentificate.
Folosirea informațiilor din documentul de identificare este limitată la activitatea de confirmare a identității și nu va genera o stocare a datelor personale mai mult decât este necesar în acest scop.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
curaticabrasov.ro poate oricând, cu sau fără o notificare separată modifice această Politică de confidențialitate.
Prin acceptarea explicită a politicii de confidențialitate și prin utilizarea serviciilor, persoanele vizate sunt de acord cu colectarea, utilizarea, partajarea și procesarea informațiilor personale, așa cum este descris aici. Pot renunța în orice moment pentru a împiedică utilizarea în continuare a informațiilor distribuite prin intermediul serviciilor contractate.